Импресум

 

Главен и одговорен уредник: 

Славица Арсова
[email protected]

Редакција:

Софија Диздаревиќ
Весна Тошевска
Александар Спасовски
Сашка Велјановска

Контакт:

email: [email protected]
phone: 072 222 042